31 jan 2020 14:18

Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten uitvoert in het kader van gezondsheidszorgbegroting 2020.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, bundelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van de sector farmaceutische specialiteiten. Het voert zo de besliste besparingen in het kader van de gezondheidszorgbegroting 2020 uit.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.