19 jan 2016 15:03

Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de FOD Economie: “Ten dienste van de consument en de onderneming”

Vandaag werd de eerste bestuursovereenkomst van de FOD Economie ondertekend door de leden van het Directiecomité van de FOD en zijn voogdijminister, Kris Peeters. Deze overeenkomst is de routekaart van de FOD tot 31 december 2018.

Context

 

De uitwerking en ondertekening van bestuursovereenkomsten kadert in het plan van de federale regering om de overheidsdiensten te moderniseren. Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 bepaalt daarover het volgende: “De FODs werken voortaan met bestuursovereenkomsten. Dit zal toelaten duidelijke afspraken te maken tussen de minister en zijn administratie en de doelstellingen te evalueren. Een grotere managementautonomie, gekoppeld aan de evaluatie van de nieuwe bestuursovereenkomsten, is mogelijk.”

 

Een moderne, slagvaardige en transparante FOD

 

De bestuursovereenkomst van de FOD Economie is opgebouwd rond zes hoofdprioriteiten die de rode draad vormen in zijn beleid voor de komende drie jaar.

·         De sociaaleconomische uitdagingen en prioriteiten van de consumenten, de ondernemingen en de federale regering ondersteunen.

·         Toezien op de naleving van het normatieve kader van de economische unie  en de rol van bruggenbouwer spelen in de governance van de interne markt, in partnerschap met de gewesten.

·         Zorgen voor een daadkrachtig en geloofwaardig management van de FOD  met het oog op een verhoging van de efficiëntie van zijn middelen en de naleving van de vooropgestelde timing.

·         Een nog aantrekkelijker en modernere organisatie worden via een motiverend en flexibel werkkader voor al zijn medewerkers.

·         Een modern, toegankelijk, gecoördineerd en gediversifieerd intern en extern communicatiebeleid voeren, zowel voor de inhoud als de communicatiekanalen.

·         Een baanbreker zijn in e-government door de burgers en de ondernemingen innovatieve toepassingen aan te reiken.

 

Deze zes strategische prioriteiten worden in de bestuursovereenkomst uitgesplitst in gerichte acties, waarvan de realisatie regelmatig door de voogdijministers zal worden geëvalueerd op basis van objectieve en meetbare indicatoren.

 

Ik ben zeer tevreden dat ik deze bestuursovereenkomst kan ondertekenen”, aldus Jean-Marc Delporte, voorzitter van de FOD Economie. “Ze is het resultaat van een lang intern proces waardoor we vandaag over een routekaart beschikken die onze werking en prioriteiten structureert en organiseert. Op basis van duidelijke doelstellingen, gekoppeld aan objectieve evaluatiecriteria, kunnen we onze opdrachten doeltreffend en transparant voortzetten ten dienste van consumenten en ondernemingen”.

 

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten: “De overeenkomst legt het kader vast voor de samenwerking en dialoog tussen de administratie en de minister. Voor mij is deze overeenkomst een dynamisch instrument dat de relaties verduidelijkt, de doelstellingen preciseert en de FOD een grote autonomie verleent om ze te bereiken. De evaluatie ervan kan objectief en in alle transparantie gebeuren. Alle betrokken partijen hebben baat bij een efficiënte administratie: de regering, de minister en zijn kabinet, de burgers en uiteindelijk de Belgische economie. De bestuursovereenkomsten zijn een kans tot emancipatie van de administratie en een nieuw middel voor haar objectieve evaluatie.”

 

Lees de bestuursovereenkomst

http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/s4/20160119_contrat_administration.jsp