10 mei 2019 16:44

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en kritische infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.

Het ontwerp geeft uitvoering aan een aantal bepalingen van de wet van 7 april 2019, die een kader vaststelt voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en aan een aantal bepalingen van de wet van 1 juli 2011 over de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. Het heeft als hoofddoel een algemeen kader vast te leggen voor de meldingen van veiligheidsincidenten, de bevoegde overheden aan te duiden en de algemene voorwaarden op te stellen voor de certificering van de instanties die de externe audits van de aanbieders van essentiële diensten moeten uitvoeren.

Het ontwerp zorgt voor de aanstelling van:

  • het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) als nationale autoriteit bevoegd voor de opvolging en de coördinatie van de uitvoering van de wet, als nationaal contactpunt en als nationaal CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
  • de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (ADCC) als de bevoegde overheid in samenwerking met het CCB om de identificatie van de aanbieders van essentiële diensten te coördineren
  • de ministers en hun administratie (sectorale overheden), bevoegd voor hun respectievelijke sector, om de aanbieders te identificeren en de uitvoering van de wet te controleren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren