12 apr 2020 13:47

Bevestiging van ministeriële besluiten in het kader van de coronaviruspandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat drie ministeriële besluiten bevestigt die werden aangenomen als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronaviruspandemie.

Het ontwerp bevestigt drie ministeriële besluiten met maatregelen over pakketreizen, evenementen en medische hulpmiddelen. Het gaat om:

  • het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 april 2020
  • het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 april 2020
  • het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 maart en 7 april 2020

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht