12 apr 2020 13:47

Ministerraad van 11 april 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op zaterdag 11 april 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: