12 apr 2020 13:47

Overheidsopdracht voor de levering van papier en briefomslagen aan de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van papier en briefomslagen aan de federale overheidsdiensten.

Deze kaderovereenkomst via de openbare procedure stelt de federale overheidsdiensten (inclusief de federale politie) een contract ter beschikking om milieuvriendelijk papier, circulair papier en briefomslagen (in allerlei formaten, grammages, kleuren en samenstellingen) aan te schaffen. De opdracht bestaat uit acht percelen om een uitgebreide concurrentie mogelijk te maken, en wordt afgesloten voor vier jaar. De aanbestedende overheid kan het contract te allen tijde stopzetten met een opzegtermijn van 90 kalenderdagen, te betekenen via aangetekend schrijven.