12 apr 2020 13:47

Regie der Gebouwen: huur van een gebouw in Luik om er de diensten van het FAVV te huisvesten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de huur van een deel van een gebouw gelegen aan de Square des Conduites d’Eau 5/6 in Luik om er de diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Lokale controle-eenheid (LCE) te huisvesten.

Het voorgestelde huurcontract betreft een bruto-oppervlakte van 1.456,63 m² en 36 buitenparkeerplaatsen voor negen jaar. De eigenaar van het huidige gebouw van het FAVV heeft de Regie der Gebouwen namelijk op de hoogte gesteld dat deze het contract tussen beide partijen wenst op te zeggen.