12 apr 2020 13:47

Omzendbrief over de voorlopige kredieten 2020 en de begrotingsvoorstellen 2021-2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting David Clarinval een ontwerp van omzendbrief goed over de derde schijf van voorlopige kredieten 2020, de voorafbeelding van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024.

Het ontwerp van omzendbrief verduidelijkt, op basis van de laatste parameters van het Federaal Planbureau, de door de FOD Beleid en Ondersteuning gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voorzien voor:

  • de opmaak van de derde schijf van voorlopige kredieten 2020
  • de voorbereiding van de nota van het Monitoringcomité van 15 juli 2020 over de voorafbeelding van de initiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024

De derde schijf van voorlopige kredieten wordt gebaseerd op de geactualiseerde ramingen 2020 en zal de maanden juli tot en met oktober dekken. De uitwerking van de voorafbeelding van de initiële begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is een technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw voorstel. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken. Deze zal rekening houden met de gedeeltelijke impact van COVID-19.