12 apr 2020 13:47

Vervoersplan 2020-2023 van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot het vervoersplan december 2020 - december 2023 van de NMBS goed.

Het vervoersplan 12/2020-12/2023 van de NMBS zal gefaseerd 25 nieuwe, bijkomende projecten uitrollen. Dit komt neer op een stijging van het aantal treinkilometers met 4,7%, een absolute toename met 3,77 miljoen treinkilometer. Het heeft verschillende doelen:

  • de klantentevredenheid verhogen door een betere frequentie, omvang en betrouwbaarheid van de aansluitingen
  • de modal shift bevorderen (potentiële vraag), rekening houdend met de mobiliteitsbehoeften
  • het aanbod verduidelijken wat betreft de commerciële snelheid, het haltebeleid, de harmonisering van het materieel, goed gedefinieerde verbindingen met name Intercity (IC), voorstedelijk (S) of Lokaal (L)
  • de stiptheid verbeteren, de betrouwbaarheid van de dienstverlening garanderen, de productiviteit verhogen en de nodige coördinatie over de werken van Infrabel verzekeren