29 nov 2002 17:00

Bevoegdheden van de hulpagenten

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de bevoegdheden van de hulpagenten van politie en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden uitgeoefend.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de bevoegdheden van de hulpagenten van politie en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden uitgeoefend.

Deze wet preciseert in de eerste plaats dat de hulpagenten van politie bevoegd zijn voor het geheel van de politiefuncties inzake het wegverkeer. Het voorontwerp gaat ook over de toepasbaarheid van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt op deze categorie van politiebeambten en de voorwaarden waaronder opdrachten van de hulpagenten worden uitgeoefend. Dit voorontwerp van wet wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen één maand.