01 mrt 2013 13:43

Bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor de toelating tot de opleiding voor bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie en de organisatie van de opleiding wijzigt.

Sinds 1 januari 2012 gelden deze wijzigingen:

  • het aantal stages wordt beperkt tot een in plaats van drie omwille van organisatorische redenen en de beschikbaarheid van kandidaten binnen de eenheid
  • de naam algemene directie van het personeel wordt vervangen door algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS)
  • er komt een tweede zittijd en de mogelijkheid voor de kandidaten die niet geslaagd zijn voor de zittijd 2007-2008 van de promotieopleiding HCP om deel te nemen aan de tweede zittijd voor de sessie 2011-2012
  • het brevet wordt toegekend door DGS en niet meer door de algemene inspectie

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie.