01 mrt 2012 12:32

Bevriezing van de indexering van energieprijzen

De ministerraad keurt in eerste lezing een voorontwerp van wet goed dat de indexering van de energieprijzen van 1 april tot 31 december 2012 bevriest*. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet en minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte legden het aan de ministerraad voor.

De regering wenst zo de consumenten en ondernemingen beter te beschermen tegen de indexering en prijsschommeling van de gas- en elektriciteitsprijzen. Dat is het gevolg van de vaststelling in het verslag dat de CREG aan beide regeringsleden overmaakte dat de energieprijzen in België hoger liggen dan de gemiddelde prijzen in de buurlanden. Dat maakt KMO's minder concurentieel en beperkt de koopkracht van consumenten. 

 

Vanaf 1 april 2012 wordt de stijging van de variabele contracten bevroren. Dat laat toe om structurele maatregelen inzake de energieprijzen uit te werken. Beide regeringsleden zullen deze reeks maatregelen aan de ministerrraad voorleggen wanneer het voorontwerp in tweede lezing wordt besproken.

 

De regering zal de bevriezing echter kunnen opheffen, wanneer er een onvoorziene evolutie op de internationale markt van de grondstoffen plaatsvindt.

 

De Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas zal de parameters voor de indexformule oplijsten om ze objectiever en pertinenter te maken.

 

* tot wijziging van art.  108 van de wet van 8 januari 2012 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 12 april 1965.