23 dec 2004 16:00

BIAC

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Staat machtigt onroerende goederen aan de NV van publiek recht BIAC te verkopen.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Staat machtigt onroerende goederen aan de NV van publiek recht BIAC te verkopen.

Het ontwerp behandelt gronden die na 30 december 2001 werden onteigend. Het regelt ook de betalingsmodaliteiten van de onteigende gronden, ook de gronden die op een eerdere datum door BIAC werden onteigend. In het kader van de verkoop van de gronden regelt het ontwerp ook de saneringskosten die de Staat dient te betalen. (*) Brussels International Airport Company