13 nov 2020 11:49

Bijgewerkte financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2020

Op 13 november heeft het Federaal Agentschap van de Schuld zijn financieringsbehoeften voor 2020 herzien. Het raamt de netto financieringsbehoeften van de federale overheid in 2020 op 31.50 miljard euro, wat neerkomt op een daling van 8.39 miljard euro ten opzichte van de actualisering van 16 juni 2020.

Als gevolg daarvan zouden de bruto financieringsbehoeften in 2020 dalen tot 51.46 miljard euro.

Het Agentschap van de Schuld is nu van plan om 48.51 miljard euro aan financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uit te geven. Hiervan zou de OLO-uitgifte 44.50 miljard euro bedragen. Daarnaast verwacht het Agentschap van de Schuld 2.0 miljard euro te ontvangen via het SURE-instrument van de EU.

Wat de schuld op korte termijn betreft, wordt nu verwacht dat het uitstaande bedrag van de schatkistcertificaten in de loop van het jaar met slechts 3.0 miljard euro zal stijgen. De nettowijziging van de andere schuld op korte termijn zou -0.05 miljard euro bedragen.