30 mrt 2020 13:50

Bijkomende financiering in 2020

Als reactie op de verwachte toename van de financieringsbehoeften als gevolg van de Covid-19-crisis heeft het Federaal Agentschap van de Schuld een aantal beslissingen genomen met betrekking tot zowel zijn financiering op lange als op korte termijn in 2020.

Ten eerste is het van plan om een nieuwe gesyndiceerde benchmark op middellange termijn uit te geven. Dit zal de derde benchmark van 2020 zijn, na de succesvolle lancering van een nieuwe benchmark op 10 jaar (OLO89) en op 20 jaar (OLO90) eerder dit jaar.

Ten tweede verhoogt het Agentschap van de Schuld het aantal OLO-aanbestedingen door ook op de voorlaatste maandag van mei, augustus en oktober aanbestedingen te organiseren. Optional Reverse Inquiry-aanbestedingen blijven in deze maanden mogelijk.

Ten derde stopt het Agentschap van de Schuld vanaf vandaag met het terugkopen van OLO's met vervaldag in 2022.

Ten slotte zal het Agentschap van de Schuld de uitgiftedoelstelling bij de aanbestedingen van schatkistcertificaten verhogen, en eveneens de lijn van het schatkistcertificaat op middellange termijn uitgeven bij de aanbestedingen waarvoor momenteel slechts één lijn zou worden aanbesteed.

Het Agentschap is van plan om de geactualiseerde financieringsbehoeften en het financieringsplan voor 2020 zo snel mogelijk te publiceren, zodra de herziene begrotingsramingen voor 2020 zijn opgesteld.