29 nov 2002 17:00

Bijkomende werkposten voor de hypotheekbewaringen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor het uitschrijven van een offerteaanvraag voor de aankoop, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, de levering en de installatie van bijkomende werkposten om de hypotheekbewaringen toe te laten de hypothecaire publiciteit te verzekeren binnen de door de wet gestelde termijn.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor het uitschrijven van een offerteaanvraag voor de aankoop, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, de levering en de installatie van bijkomende werkposten om de hypotheekbewaringen toe te laten de hypothecaire publiciteit te verzekeren binnen de door de wet gestelde termijn.

Deze maatregel is nodig om te vermijden dat de hypothecaire activiteit van het land verlamd wordt, met alle economische gevolgen die een dergelijke situatie met zich zou meebrengen. Het is immers noodzakelijk om in het bestaande informaticapark van de hypotheekbewaringen bijkomende werkposten te integreren. Deze integratie dient te gebeuren in het kader van de uitvoering van de aanbesteding van het contract voor de automatisering van de hypotheekbewaringen. De aankoop van de bijkomende werkposten zal gebeuren bij de firma PRIMINFO (*). De investering wordt volledig gefinancierd door de hypotheekbewaringen (**). Er valt dus geen enkele uitgave ten laste van het Budget. Bovendien zijn er geen bijkomende administratieve verplichtingen ten laste van de burger. (*) in het kader van het contract 5/745-C-056 LOT 1 tussen deze firma en het Federaal Aankoopbureau. (**) artikel 9, 3°, van het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen der hypotheekbewaarders.