09 sep 2004 18:15

Bijna 25.000 startende zelfstandigen tijdens het 1ste semester 2004

Volgens de eigen gegevens van het RSVZ werden er in het 1ste semester van 2004 bijna 25.000 personen ingeschreven in het zelfstandigenstatuut (24.931, waarvan 12.610 in het 1ste en 12.321 in het 2de trimester).

Volgens de eigen gegevens van het RSVZ werden er in het 1ste semester van 2004 bijna 25.000 personen ingeschreven in het zelfstandigenstatuut (24.931, waarvan 12.610 in het 1ste en 12.321 in het 2de trimester).

Wanneer men deze cijfers vergelijkt met diegene die Unizo onlangs heeft gepubliceerd (27.236), bedraagt het verschil -2.305 eenheden. De RSVZ-cijfers hebben enkel betrekking op het aantal zelfstandigen, in de sociaal-juridische betekenis. Het gaat dus om het aantal effectief onderworpenen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. De meeste starters bevinden zich in de bouwsector (ca. 10,70%) en in de kleinhandel (ca. 11,23%). Opvallend zijn ook de starters in de beroepscategorie van de tussenpersonen (handelsreizigers, makelaars, veiligheids- en publiciteitsagenten). Zij zijn goed voor ongeveer 8,50%. Ongeveer 1 op 10 starters werkt in de horeca. Globaal beschouwd start ongeveer 61,65% in hoofdberoep; 36,86% is bijberoeper en bijna 1,50% start nog op de pensioenleeftijd. Waar Unizo nog enig voorbehoud maakte, wijzen de RSVZ-cijfers erop dat in de bouwsector meer dan de helft (de vennootschapsbestuurders van bouwondernemingen buiten beschouwing gelaten) aan de slag gaat als zelfstandige in bijberoep (479 op een totaal van 955).