03 sep 2015 11:38

Bijna 33.000 controles verricht door de Economische Inspectie in 2014

In 2014 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie in totaal 32.700 onderzoeken gevoerd, wat leidde tot 2.841 waarschuwingen en 3.816 processen-verbaal. Ze behandelde ook 16.511 meldingen en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen, organisaties en overheden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Economische Inspectie.

Ter vergelijking: in 2013 deed de Economische Inspectie 37.360 onderzoeken en ontving ze 17.147 meldingen. Wim Van Poucke, directeur-generaal van de Economische Inspectie: “In 2014 waren er 12 % minder controles, maar de Economische Inspectie wil efficiënter werken met minder middelen. Onze focus ligt daarom op meer specifieke en gerichtere controles.”

Enkele voorbeelden van behandelde dossiers

Naast de uitgevoerde algemene onderzoeken werd er bijzondere aandacht besteed aan de volgende gebieden:

  • De Economische Inspectie heeft 11.699 controles verricht met betrekking tot inbreuken op de regelgeving van marktpraktijken en consumentenbescherming, wat leidde tot 1.360 waarschuwingen en 959 processen-verbaal. De inbreuken betroffen voornamelijk aankondigingen van prijzen en benamingen van goederen en diensten evenals oneerlijke praktijken tegenover consumenten.

 

  • De controle van reclame in de kredietsector toont aan dat dit thema een aandachtspunt blijft. Van de 483 geanalyseerde reclames was 37,5 % in overtreding. Dit betekent een stijging ten opzichte van vorig jaar (28 % overtredingen in 2013) als gevolg van gerichtere controles. De meeste inbreuken gingen over:

·         het ontbreken van een voorbeeld of gemiddeld kredietbedrag;

·         het gebruik van verboden vermeldingen;

·         het gebruik van te kleine lettertekens;

·         het ontbreken of foutief weergeven van de slogan “let op, geld lenen kost ook geld”;

·         het ontbreken van de vaste of variabele debetrentevoet of informatie over de totale kosten van het krediet.

 

  • Gezien hun ontwikkeling hebben internet en e-commerce in 2014 de volle aandacht gekregen van de Economische Inspectie. Bijna 2.500 meldingen gingen over e-commerce (2.300 meldingen in 2013), waarvan bijna de helft wegens misleidende handelspraktijken en bijna een derde wegens niet-levering van een bij bestelling betaald product of dienst. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan de problematiek van de schijnbaar gratis staaltjes op internet of via sociale netwerken. Daarbij worden aan de internetgebruiker gratis staaltjes aangeboden – vaak schoonheidsproducten – tegen betaling van lage verzendingskosten. Zodra die zijn betaald, wordt de debetkaart van het slachtoffer met veel hogere bedragen gedebiteerd, wat overeenstemt met een abonnement (“subscription trap”). Bij een actie gericht op de sector van vermageringsproducten, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Belgian Internet Service Center (BISC), werden 267 websites onder de loep genomen. In totaal waren 140 websites in overtreding voor diverse redenen. Wat namaak op internet betreft, heeft de Economische Inspectie onder andere deelgenomen aan internationale operaties, in samenwerking met Europol, met als doel websites te blokkeren die namaakgoederen aanbieden (luxeproducten, sportkledij, schoenen, …). Wereldwijd werden in totaal 480 domeinnamen geblokkeerd, waarvan 225 in België gelinkt aan domeinnamen “.be” of “.eu”.

 

  • Om een eerlijke en loyale concurrentie te garanderen, heeft de Economische Inspectie 1.908 onderzoeken gevoerd naar sluikwerk (ontbrekende inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen). Dat leidde tot 225 processen-verbaal.

 

  • In 2014 werden 725 klachten betreffende bedrijvengidsen en reclameronselaars geregistreerd. De werkwijze bestaat er vaak in een onderneming ertoe aan te zetten haar gegevens in een bedrijvengids te updaten of een reclame in te lassen in een magazine zonder enige waarde. Bij het ondertekenen verbindt de onderneming zich in feite tot een contract van 2 of 3 jaar tegen buitensporige tarieven.

 

  • De Economische Inspectie heeft in 2014 ook 1.711 controles gevoerd naar de beperking van cashbetalingen (maximaal 3.000 euro) in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld. Er werden 435 processen-verbaal opgesteld. Het totale bedrag aan onwettige cashbetalingen in 2014 bedroeg meer dan 95 miljoen euro.

 

  • In 2014 meldden 1.385 consumenten problemen rond garantie, beduidend meer dan de vorige jaren (955 in 2013, 630 in 2012). Het gaat vooral om garantiegeschillen over ICT-artikelen, nieuwe en tweedehandse auto’s, meubelen en huishoudtoestellen.

 

  • In het kader van het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten werden heel wat dossiers “namaak” geopend. Er werden meer dan 1.200 handelszaken gecontroleerd, waarbij 121 waarschuwingen en 309 processen-verbaal werden opgesteld. In 2014 werden in totaal 435.707 stukken namaak van de markt gehaald, voor een geschatte marktwaarde van meer dan 9 miljoen euro.

 

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters: “Het afgelopen jaar kenden we enkele opvallende acties die de efficiënte werking van de Economische Inspectie aantonen. Ik denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van illegale doorverkoop van festivaltickets - recent werd op Tomorrowland nog een buitenlandse bende gevat -, de recordvangsten in de namaakproducten, of het stijgende aantal consumenten dat zich bewust is van zijn rechten inzake de garantiewetgeving én bij problemen steeds makkelijker komt aankloppen bij de Economische Inspectie.

Ik wil daarom nauw blijven toezien op de correcte toepassing van de rechten van consumenten. Ondernemingen wil ik vooral ‘guidance’ verschaffen: duidelijk informeren hoe zij de vaak technische regelgeving correct kunnen toepassen. Dit alles in het belang van consument én ondernemer. Het mag duidelijk zijn: consumentenbescherming en markttransparantie gaan hand in hand.

 

Voor Wim Van Poucke, directeur-generaal van de Economische Inspectie, “illustreert de publicatie van het jaarverslag 2014 nog maar eens de diversiteit van de activiteiten van de Economische Inspectie, die streeft naar een maximale doeltreffendheid door middel van controle en bestraffing, maar ook door meer aandacht te schenken aan informatie, overleg en responsabilisering van de consumenten en ondernemingen.”

 

Lees het volledige jaarverslag 2014:

http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/s4/20150903_rapport_annuel_2014_inspection_economique.jsp