06 jul 2012 18:09

Bijstandsopdracht van Defensie in Benin

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om 20 militairen in te zetten voor een bijstandsopdracht voor de parachutisten van het Beninse leger. 

De militairen worden ingezet in Cotonou van 23 tot 30 augustus 2012 en krijgen het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficient 2.