19 dec 2013 14:29

Bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat, de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille drie ontwerpen van koninklijk besluit goed met het vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten 2008-2012 tussen de staat, de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding.

Het gaar om:

 • de verlenging van de beheerscontracten tot eind 2013
 • de bijwerking van de financiële bepalingen om de dotaties voor 2013 uit te trekken
 • technische aanpassingen zoals:
  • de opstelling van minimale normen voor de organisatie van een treindienst door de NMBS en Infrabel voor de openbare dienst
  • aanpassing van de regelmaatsdoelstelling volgens een nieuwe berekeningsmethode
  • overdracht van het secretariaat en de technische steun van het Raadgevend Comité van de Gebruikers aan de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de FOD en de NMBS over het treinaanbod
 • ...

ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS

ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV Infrabel