09 nov 2020 19:19

Bilateraal onderhoud met Duits Bondskanselier Merkel

Vandaag had Eerste Minister Alexander De Croo een onderhoud met Duits Bondskanselier Angela Merkel die tot het einde van het jaar ook het Voorzitterschap van de Europese Raad waarneemt. Eerste Minister De Croo en Kanselier Merkel bespraken uitgebreid de COVID-situatie in Europa maar ook het brexit-dossier en de Belgisch-Duitse energiesamenwerking. Oorspronkelijk was er een fysieke ontmoeting gepland, maar omwille van de epidemiologische toestand in Europa gebeurde het gesprek online.

Duitsland is veruit de belangrijkste handelspartner van België. Wederzijdse investeringen zijn goed voor meer dan 120.000 rechtstreekse banen in beide landen. “Naast enkele punctuele, bilaterale dossiers zoals de lancering van de Alegro interconnector vandaag, was de hoofdmoot onze gemeenschappelijke, Europese agenda. België en vinden elkaar erg vaak in “het midden”. Een pragmatische, maar duidelijk pro-Europese lijn is wat ons bindt.”

Eerste Minister De Croo en Kanselier Merkel benadrukten het belang van voldoende Europese samenwerking op het vlak van COVID-19 om de nieuwe besmettingsgolf klein te krijgen.

Alexander De Croo: “Met de Europese Raad hebben we beslist elkaar op regelmatige basis te spreken over de aanpak van COVID-19. Volgende week donderdag staat de tweede videoconferentie gepland. Het is goed dat we als Europese regeringsleiders ervaringen uitwisselen. Uiteindelijk vechten we allemaal tegen hetzelfde virus. We moeten er nu voor zorgen dat deze uitwisseling van ‘good practices’ ook leidt tot operationele resultaten. Zeker op het vlak van de Europese coördinatie van de teststrategieën, met duidelijke afspraken rond het gebruik en de erkenning van antigentesten en de compatibiliteit van de nationale corona-app kan Europese samenwerking zijn meerwaarde bewijzen.”

Ook de gemeenschappelijke belangen in het Brexit-dossier kwamen aan bod.

Alexander De Croo: “België is net als Duitsland een sterk exportland. We willen een nauwe handelsband met het Verenigd Koninkrijk behouden, maar niet ten alle prijze. We zullen onze Europese eenheid gebruiken als hefboom om van de Britse regering een gelijk economisch speelveld af te dwingen. Onze Europese bedrijven moeten kunnen concurreren op basis van faire regels die voor iedereen van toepassing zijn.”

België en Duitsland delen tevens eenzelfde strategische visie op het vlak van de klimaatdoelstellingen en de economische uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Alexander De Croo: “Economie en ecologie zitten elkaar niet in de weg. Ze versterken elkaar net. Wanneer we een CO2-neutrale economie willen tegen 2050 en het nucleaire willen uitfaseren, moeten we inzetten op innovatie. Dat betekent naast hernieuwbare energie ook investeren in nieuwe technologieën zoals waterstof. De uitbouw van deze nieuwe duurzame energie-infrastructuur zal trouwens ook heel wat nieuwe jobs opleveren.”

“Europa moet deze energie-omslag samen maken. Alleen zo maken we de positieve effecten zo groot mogelijk. Duitsland wil trouwens net als ons land een grote betrokkenheid van de privésector in het beslissen over deze nieuwe investeringen.”