14 jan 2005 16:00

Bilaterale maritieme overeenkomst

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bilaterale maritieme overeenkomst (*) tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Litouwen goedkeurt.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bilaterale maritieme overeenkomst (*) tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Litouwen goedkeurt.

De bilaterale maritieme overeenkomst regelt de beginselen van een vrije en eerlijke mededinging op commerciële grondslag tussen beide staten. (*) ondertekend te Brussel op 23 april 2001.