10 nov 2017 18:30

Biobanken melden gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van biobanken regelt.

Een biobank bewaart menselijk lichaamsmateriaal en stelt het ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Het ontwerp schrijft voor dat de biobank zich dient te melden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Verder preciseert het de gegevens die de biobank aan het agentschap dient over te maken. Deze gegevens zijn van administratieve aard en hebben betrekking op het type menselijk lichaamsmateriaal dat bewaard en ter beschikking gesteld wordt. De biobank houdt een register bij dat door het FAGG kan worden geraadpleegd. Het FAGG zal de informatie over de aangemelde biobanken en het type bewaard menselijk lichaamsmateriaal publiceren.

Het koninklijk besluit voert artikel 22 uit van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.