09 nov 2018 16:18

Biodiversiteit volop in de schijnwerpers in november

Volgende week zal  Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, deelnemen aan de internationale vergadering van het Biodiversiteitsverdrag (Conference Of the Parties Biodiversiteit 2018) in Egypte, Sharm El Sheikh. Vandaag heeft mevrouw Marghem in het Museum voor Natuurwetenschappen de inzet van deze COP belicht, alsook de acties die op haar initiatief werden genomen om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

In Sharm El Sheikh komen ministers, beleidsmensen en onderhandelaars bijeen om de fundamentele engagementen die de basis voor een nieuw wereldwijd kader voor de biodiversiteit moeten vormen, voor te bereiden. Daar het huidige actieplan loopt tot eind 2020 is het absoluut nodig om een nieuw kader uit te tekenen voor de periode na 2020.

In België is de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) belast met de voorbereiding van een grote conferentie over biodiversiteit. Ze zal worden georganiseerd naar aanleiding van de Week van de Biodiversiteit en plaatsvinden in Brussel in maart 2019. Experts, personaliteiten en vertegenwoordigers van het middenveld zullen samen nadenken over de concrete maatregelen die de uitvoering van het nieuwe wereldwijde kader moeten mogelijk maken en dat in 2020 in Beijing zal worden gelanceerd.  “Deze COP 2020 moet dezelfde impact creëren als de Klimaatconferentie van Parijs”, zo zegt mevrouw Marghem. “Wat wij nodig hebben is een Beijing van de biodiversiteit. Het is dringend nodig dat er sterke en goed overlegde maatregelen worden genomen”, zo voegde de minister eraan toe.

Minister Marghem heeft ook de balans opgemaakt van de initiatieven die België heeft genomen om de strijd tegen het biodiversiteitsverlies aan te binden.  Onder meer:

  • De versterking van de Cel Inspectie die de handel in planten, dieren en hout controleert. De resultaten liggen er. In de loop van het voorbije jaar werden er 6 keer meer dossiers behandeld, drie keer meer overtredingen geverbaliseerd en 5 keer meer verhoren afgenomen. Wat de strijd tegen de smokkel in illegaal hout betreft, waren er 14 bedrijven in overtreding op 20 controles. Heel binnenkort zullen de inspecteurs ook houtstalen nemen om hun oorsprong te bepalen. 
  • De campagne Laat je slagtanden zien waarbij de Belgische burgers afstand deden van meer dan 500 kilo  ivoren voorwerpen en slagtanden.
  • De subsidies toegekend aan het African Elephant Fund (die de samenwerking organiseert tussen de Afrikaanse landen met olifanten), aan de African Carnivores Initiatives (die grote katachtigen en Afrikaanse steppenhonden willen beschermen) en aan diverse projecten in de Democratische Republiek Congo, waaronder het Virunga Park (waar de laatste berggorilla’s wonen).
  • De financiering van studies over de factoren die de oorzaak zijn van de achteruitgang van de bestuivers.
  • De campagne #Bebiodiversity die streeft naar een marktverschuiving richting producten die beter zijn voor de biodiversiteit door vraag en aanbod te laten spelen. De consumenten maar ook de bedrijven zijn stakeholders in deze campagne. Vele acties zullen in maart 2019 worden voorgesteld aan bedrijven naar aanleiding van de Week van de Biodiversiteit. Tijdens het weekend van 17 tot 19 mei 2019 zullen overal in België honderdduizenden burgers de biodiversiteit vieren tijdens de Dag van de Buren.