03 sep 2018 12:58

Minister Marghem ontmoet dinsdag Europees Commissaris Cañete

Als onderdeel van de voorbereiding van het NEKP (Nationaal Energie- en Klimaatplan), zal Marie Christine Marghem, minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, op dinsdag 4 september een ontmoeting hebben met Europees Commissaris Cañete en zijn regionale klimaatcollega’s.

Overeenkomstig de EU-governanceverordening moet het ontwerp van NEKP voor het einde van het jaar bij de Europese Commissie worden ingediend.

De besprekingen zullen zich in het bijzonder toespitsen op de coördinatie van het energie- en klimaatbeleid van de deelstaten, de financiering ervan en de verwezenlijking van de gerichte doelstellingen van België.

Na afloop van de ontmoeting wordt om 11.30 uur een perspunt georganiseerd.

Adres

Gulden Vlieslaan 87 – 1060 Brussel

Inschrijving

bernard.vanhecke@marghem.fed.be