23 okt 2002 17:00

Bodemsanering van tankstations

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Duurzame Ontwikkeling, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het samenwerkingsakkoord regelt de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van de tankstations.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Duurzame Ontwikkeling, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het samenwerkingsakkoord regelt de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van de tankstations.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt de oprichting van een fonds dat moet tussenkomen om de kosten te dragen van de bodemsanering van de tankstations. Op die manier worden de kosten "gemutualiseerd". De totale kostprijs van de sanering van de tankstations in België wordt geraamd op een bedrag tussen 425 en 450 miljoen euro. (*) na een eerste goedkeuring door de Ministerraad, op 12 januari 2001 (zie bericht nr. 15).