29 apr 2019 10:54

Borstkanker: weigeren om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen is een discriminatie op grond van geslacht

Een patiënt bij wie in 2016 borstkanker vastgesteld werd, kreeg geen enkele terugbetaling voor zijn behandeling. Waarom? Omdat hij een man was en geen vrouw. Volgens de criteria van het RIZIV zijn de voorgeschreven geneesmiddelen alleen terugbetaalbaar in geval van borstkanker bij pre- of perimenopauzale vrouwen. De mutualiteit weigerde daarom de behandeling te vergoeden. Waarom kan een geneesmiddel worden terugbetaald aan een vrouw en niet aan een man, of omgekeerd? De patiënt besliste om, gesteund door het Instituut, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn mutualiteit en het RIZIV om dit onrecht te herstellen. Uiteindelijk heeft hij de zaak gewonnen. De arbeidsrechtbank van Luik bevestigde het standpunt van het Instituut: "Aangezien geen enkele man zich in de menopauze kan bevinden, gaat het hier om een directe discriminatie". De rechtbank verplichtte de mutualiteit dan ook om tussen te komen in de terugbetaling van de geneesmiddelen en kende het Instituut het symbolische bedrag van één euro toe.

"Een persoon met borstkanker, of het nu een man of een vrouw gaat, moet worden terugbetaald voor zijn of haar behandeling. Er is geen reden om een onderscheid te maken. Wij hopen dat geen enkele man opnieuw gerechtelijke stappen moet ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen en dat de criteria structureel worden aangepast, zodat mannen evenveel terugbetaald krijgen als vrouwen", benadrukt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het vonnis herinnert aan de aanbeveling om een gelijke terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen aan mannen en vrouwen te waarborgen, die vorige zomer werd opgesteld door het Instituut en zijn partners Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant.

De aanbeveling en het volledige vonnis zijn te vinden op de website www.igvm-iefh.belgium.be onder de rubriek Nieuws.

Perscontact

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
02 233 43 92
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.
Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.