04 okt 2016 12:23

Borstvoeding, een sleutel tot duurzame ontwikkeling

Van 1 tot 7 oktober is de Wereldborstvoedingsweek. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Borstvoedingscomité maken van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe sensibilisatiecampagne “Eet lokaal!” te lanceren. Borstvoeding is een belangrijke factor in de duurzame ontwikkeling en de strijd tegen armoede.
 

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt uitsluitend borstvoeding aan gedurende de eerste 6 maanden en nadien in combinatie met vaste voeding tot twee jaar of meer. Volgens de voedselconsumptiepeiling van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, wordt in België slechts 19% van de baby’s uitsluitend met borstvoeding gevoed gedurende de eerste zes maanden. De gemiddelde tijd dat kinderen uitsluitend borstvoeding krijgen, is langer voor kinderen waarvan de ouders een hoog opleidingsniveau hebben (12 weken) dan voor kinderen waarvan de ouders een relatief laag opleidingsniveau hebben (10 weken).

 

Borstvoeding is de meest geschikte voeding voor jonge kinderen en is bovendien ook een sleutel tot duurzame ontwikkeling. Borstvoeding helpt bij het voorkomen van afval, het bespaart energie en vermindert transport, exploitatie van landbouwgrond, verspilling van grondstoffen en vervuiling van het milieu. Bovendien vermindert borstvoeding sociale ongelijkheid. Het beschermt gezinnen tegen de aanzienlijke kosten van kunstmatige zuigelingenvoeding en extra uitgaven voor gezondheidszorg omdat borstvoeding de gezondheid van het kind optimaal bevordert.

 

Om borstvoeding te blijven promoten en te focussen op duurzaamheid, hebben de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoeding Comité een nieuwe affiche gelanceerd met de slogan "Eet lokaal!". Artsen, vroedvrouwen, ziekenhuizen en gemeenschappen kunnen deze poster gratis ontvangen door een mail te sturen naar info.borstvoeding@gezondheid.belgie.be.

 

De Wereldborstvoedingsweek vormt ook een gelegenheid om eraan te herinneren dat de opleiding van toekomstige gezondheidswerkers die omkadering bieden in de pre- en postnatale periode, versterkt moet worden. Prenatale gezondheidswerkers moeten de aanbevelingen van de WGO over borstvoeding promoten en uitleggen wat de voordelen zijn van uitsluitend borstvoeding. Toekomstige mama’s moeten vrij zijn van elke vorm van commerciële druk voor kunstmatige voeding in materniteiten. De FOD Volksgezondheid voert al meer dan 10 jaar beleid in de ziekenhuizen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 27 materniteiten het label kregen van “Babyvriendelijke Ziekenhuizen”. Dit UNICEF label zorgt ervoor dat ouders en baby’s kunnen genieten van een beleid dat borstvoeding en huid-op-huid contact in de eerste uren bevordert en dat de borstvoeding in de beste omstandigheden kan verder gezet worden.

 

Meer info:

http://www.health.belgium.be/nl/borstvoeding-natuurlijk

Facebook Pagina: borstvoeding, ik ben voor