01 okt 2015 12:32

“Borstvoeding, we zijn er voor jou”

Een campagne van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), naar aanleiding van de Internationale Week van de Borstvoeding (van 1 tot 7 oktober 2015).

De overgrote meerderheid van de zwangere vrouwen kiest er in België voor om in een ziekenhuis te bevallen. De laatste jaren is de begeleiding van moeders die borstvoeding wensen te geven er in de ziekenhuizen sterk op vooruit gegaan. Doch eens moeders thuis komen valt voor teveel moeders de begeleiding en steun weg waardoor we een snelle daling zien in de borstvoedingscijfers de eerste weken na het verlaten van het ziekenhuis. Daar het aantal dagen dat pasbevallen moeders in het ziekenhuis verblijven nog zal verminderen wil het FBVC en het FVGP (Federaal voedings- en gezondheidsplan) zwangere vrouwen en pasbevallen/borstvoedende moeders wegwijs maken in de talrijke mogelijkheden die ze hebben ter ondersteuning van deze nieuwe fase in hun leven.


Voor de campagne 2015 werd de affiche “Borstvoeding, we zijn er voor jou” verstuurd naar alle gynaecologen, kinderartsen, materniteiten en afdelingen van Kind & Gezin en ONE in België om borstvoeding te promoten. Een lijst met mogelijkheden voor steun aan borstvoedende moeders is op de website www.borstvoedingnatuurlijk.be te vinden.
Activiteiten zullen worden aangekondigd op de facebookpagina “borstvoeding.ik.ben.voor”.


Voor meer informatie:
De website van de campagne: www.borstvoedingnatuurlijk.be
De facebookpagina borstvoeding.ik.ben.voor
De website van het Federaal Borstvoedingscomité: www.health.belgium.be/fbvc
Contact: laurence.doughan@sante.belgique.be of 0488/141414