08 nov 2013 12:06

Bpost: opdrachten van openbare dienst beter omschreven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de opdrachten van openbare dienst die aan bpost zijn toevertrouwd, nauwkeurig omschrijft en in de tijd beperkt. Hiermee komt de ministerraad tegemoet aan de opmerkingen van de Europese Commissie over de maatregelen die de federale overheid aan bpost op basis van het vijfde beheerscontract heeft verleend.

Het voorontwerp past de oprdrachten van openbare dienst voor bpost aan. Ze kunnen worden toevertrouwd:

  • in de vorm van een wettelijke gunning aan bpost
  • door middel van het beheerscontract aan bpost
  • krachtens de specifieke overeenkomsten aan bpost of aan een ander bedrijf

De opdrachten van openbare dienst die tot 31 december 2015 aan bpost zijn toegewezen in de vorm van een wettelijke gunning zijn:

  • het behoud van een nabijheidsnetwerk
  • de verlening van financiële postdiensten
  • de betaling van pensioenen aan senioren en van toelagen aan personen met een handicap
  • de ontwikkeling van de sociale rol van de postbode, en de dienst AUB postbode
  • de informatie aan het publiek op vraag van de bevoegde overheid
  • de uitreiking van postzendingen aan bijzonder tarief door het verenigingsleven
  • de briefpostzendingen onder het stelsel van de portvrijdom

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven