13 nov 2014 11:47

Braziliaans hout onder douanetoezicht geplaatst in haven Antwerpen

De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft gisteren twee containers met hout geblokkeerd en onder douanetoezicht geplaatst in de haven van Antwerpen. Het gaat om ipé-Amazonehout uit Brazilië, dat via Rotterdam ingevoerd werd en bestemd was voor Belgische houthandelaars. Sinds oktober werden in totaal zes containers met Amazonehout geblokkeerd in afwachting van de resultaten van een onderzoek. Het hout mag voorlopig dus niet op de Belgische markt gebracht worden.

De FOD onderzoekt of het Amazonehout legaal gekapt is in het land van oorsprong en of de invoer ervan voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving. Hiervoor werkt ze samen met de Belgische douane, de bevoegde overheden van de andere EU-lidstaten en de Braziliaanse overheid. De FOD heeft bij de Belgische marktdeelnemers en de Braziliaanse overheid verklaringen opgevraagd over de herkomst en de legaliteit van het hout. Zolang het onderzoek loopt, blijft het hout geblokkeerd en komt het niet op de Belgische markt.


De Houtverordening van de Europese Unie (EUTR) – die op 3 maart 2013 in werking is getreden – bepaalt dat de marktdeelnemers uit de EU verplicht zijn om een zorgvuldigheidssysteem (‘due diligence’) toe te passen en zo het risico uit te sluiten dat ze illegaal hout op de markt brengen. Het is hun taak om zich te informeren over de herkomst van het hout, de risico’s te analyseren en  geloofwaardige bewijzen te leveren dat het om legaal gekapt hout gaat.


Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90