04 jun 2021 15:58

Brexit: toevoeging aan de wetgeving betreffende de verwerving van de Belgische nationaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wetgeving betreffende de verwerving van de Belgische nationaliteit in het kader van de Brexit. 

Concreet gaat het om de toevoeging van het verblijfsattest en de verblijfstitels die worden afgeleverd aan de Britse onderdanen die begunstigden zijn van de Brexit aan de regelgeving betreffende de verwerving van de Belgische nationaliteit,  zodat Britten die legaal in ons land verblijven altijd de mogelijkheid hebben de Belgische nationaliteit te verwerven.

Die nieuwe verblijfsdocumenten dekken het verblijf van de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (Brexit) en van hun familie, aangezien zij niet langer in aanmerking komen voor de verblijfsdocumenten die aan Europese burgers en hun familieleden worden verstrekt. Het ontwerp van koninklijk besluit houdt dus rekening met deze nieuwe situatie

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken