31 okt 2020 12:13

Brexit: verblijfsrecht en verblijfsdocumenten van de begunstigden van het akkoord

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een voorontwerp van wet goed betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Het voorontwerp is bedoeld ter uitvoering van het terugtrekkingsakkoord over de Brexit wat betreft het verblijfsrecht en de verblijfsdocumenten van de begunstigden van het akkoord. Het bepaalt de procedure en de voorwaarden om de begunstigden te kunnen identificeren en de nodige documenten af te leveren, zowel over het verblijf als het grensverkeer.

Zo kunnen de Britse burgers en hun familieleden die in België verblijven voor het einde van de overgangsperiode of die zich na afloop van die periode bij hen vestigen, hun verblijfsrecht behouden. De Britse burgers die voor het einde van de overgangsperiode als grenspendelaars werken, zullen hun activiteit ook na die periode kunnen voortzetten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.