09 mei 2023 11:24

Briefadvies nr. 15 van 05 april 2023 betreffende het wetsvoorstel voor donorgegevens

Antwoord op de vraag om advies van 14 december 2022 van Mevrouw Eliane Tillieux, Voorzitster van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, betreffende het wetsvoorstel  tot oprichting van een Bewaaar en Beheerinstituut voor donorgegevens.