13 jun 2023 10:20

Briefadvies nr. 16 van 17 april 2023 betreffende het bezoekrecht in ziekenhuizen

Antwoord op de adviesaanvraag van het Medisch Ethisch Comité,  AZ St Elisabeth Van  Zottegem.

In dit briefadvies onderzoekt het Comité welk ethisch kader kan worden gebruikt om te beslissen over mogelijke beperkingen van het bezoekrecht in zorginstellingen. Voor dit briefadvies heeft het Comité zich, als onafhankelijke instantie, gebaseerd op zijn kenmerkende deskundigheid, pluralisme en interdisciplinariteit en op de mening van externe deskundigen.