12 feb 2010 10:47

Broeikasgasregister

Beheer van het register voor broeikasgassen

Beheer van het register voor broeikasgassen

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat het beheer van het Belgische register voor broeikasgassen en de voorwaarden voor gebruik bepaalt. 

Op 8 oktober 2008 nam de Europese Commissie een verordening aan over het beveiligde en genormaliseerde registersysteem dat bestemd is om een nauwkeurige boekhouding van emissierechten voor broeikasgassen bij te houden. Die verordening legt de wijze vast waarop de registers van alle lidstaten worden verbonden met het onafhankelijk transactielogboek van de EU. Doordat de registers nu ook met het internationale transactielogboek worden verbonden, moeten de bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens en de meldingsplicht van bepaalde gegevens worden aangepast. 

Dankzij het ontwerp van kb zal de nationale beheerder van het register bij de algemene directie FOD Volksgezondheid verdachte transacties kunnen melden aan de cel voor financiële informatieverwerking (opgericht door het kb van 11 juni 1993) of bij de Procureur des Konings om het gebruik van het register voor witwasoperaties te bestrijden. 

Daarnaast worden bepaalde procedures voor het nationale register eenvoudiger. Zo kan de aanvrager van een tegoedrekening via een activeringscontract zijn persoonstegoedrekeningen sneller openen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt het kb van 14 oktober 2005 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers.