15 feb 2019 16:16

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2019 vaststelt.

Het gaat om de volgende twee brugdagen:

  • vrijdag 31 mei 2019
  • vrijdag 16 augustus 2019

Deze regeling is van toepassing op alle personeelsleden van de federale overheid.