03 mrt 2014 17:59

Btw-verlaging op elektriciteit en verhoging van btw-vrijstellingsdrempel

De federale Regering besliste op 29 november 2013 om de btw op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers te verlagen van 21% naar 6%  en de btw-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen en verenigingen te verhogen van 5.580 tot 15.000 euro.

Op dit ogenblik wordt de wettelijke basis gecreëerd zodat beide maatregelen in werking kunnen treden op 1 april 2014.
De FOD Financiën publiceert vandaag op zijn site details over de toepassing van de nieuwe maatregel waarbij huishoudens genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 % op hun elektriciteitsfactuur.
Voor verenigingen en kleine ondernemingen wordt de drempel voor de toepassing van de btw-vrijstelling opgetrokken van 5.580 tot 15.000 euro. Klik hier om praktische informatie te vernemen over de toepassing van deze nieuwe maatregel.