20 sep 2019 14:13

BTW-vrijstelling: drempel van de globale waarde van goederen die reizigers meenemen in hun persoonlijke bagage

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor wijzigingen omtrent de vrijstelling op de belasting over de toegevoegde waarde voor goederen die reizigers meenemen in hun persoonlijke bagage.

Het ontwerp stelt het bedrag van de globale waarde van de goederen die vervoerd worden in de persoonlijke bagage van reizigers vast op 50 euro per factuur, belasting inbegrepen. Dit ontwerp verankert zo de aankondiging van de administratie in september 2017 juridisch. Het waarborgt ook de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen die sinds 1 september 2017 tot nu de vrijstelling hebben toegepast in functie van de voormelde drempel van 50 euro op grond van de administratieve kennisgeving. De terugwerkende kracht die op dit ontwerp (1 september 2017) wordt toegepast, is noodzakelijk om een feitelijke situatie te regulariseren. Het ontwerp beperkt echter de toepassing van deze drempel tot 31 december 2019. Dit biedt de betrokken operatoren nog een overgangsperiode om de noodzakelijke boekhoudkundige aanpassingen door te voeren, om vanaf 1 januari 2020 terug de drempel van 125 euro toe te passen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers