12 jul 2012 17:44

Burger kan nu ook online vzw oprichten

Wie een vzw wil oprichten, moet vanaf nu niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger.


De nieuwe applicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Het project staat sinds oktober 2011 op de rollen. Minister Olivier Chastel, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging is positief: “Online communicatie tussen de overheid en de burgers vergemakkelijkt het werk voor beiden partijen. E-griffie is gebruiksvriendelijk en de lange verplaatsingen naar de griffie zijn vanaf nu verleden tijd. De burgers blijven ook gespaard van heel wat administratief papierwerk.”
Om een aanvraag in te dienen, moet de burger zich aanloggen met zijn elektronische identiteitskaart, en daarna het elektronische aanvraagformulier invullen op de website www.e-griffie.be. Na elektronische betaling, wordt de vzw opgericht in de kruispuntbank van ondernemingen en wordt enkele dagen later de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Minister van justitie Annemie Turtelboom is enthousiast: “Voor de rechtbanken van Koophandel is E-griffie een werklastvermindering, alles gaat vlugger, vlotter en vooral efficiënter. De tussenkomst van de griffier is niet meer nodig en wat opvalt is dat de burgers de applicatie vaak na de werkuren en zelfs ’s nachts gebruiken. Dit toont aan dat E-griffie gebruiksvriendelijk is, omdat de mensen hun vzw kunnen oprichten op welke dag en op welk uur ze zelf willen. Ze moeten geen rekening meer houden met de openingsuren van de rechtbanken.”

In de toekomst

Sinds oktober vorig jaar konden enkel verenigingen die instaan voor administratieve dienstverlening aan vzw’s al een oprichtingsakte elektronisch neerleggen en sinds februari 2012 is het nu ook mogelijk dat de burger zelf de vzw online opricht. Jaarlijks verschijnen er gemiddeld 4500 publicaties van oprichtingen van vzw’s in het Belgische Staatsblad.
Binnen enkele maanden zal het ook mogelijk worden om via E-griffie andere vormen van commerciële vennootschappen elektronisch op te richten. Die andere rechtsvormen zijn goed voor 5.615 oprichtingen per jaar. Tegen eind 2012 zullen naamswijzigingen en wijzigingen van statuten ook online kunnen gebeuren. Op jaarbasis bedraagt het aantal wijzigingen via onderhandse akte 134.279.
Voor meer informatie: www.e-griffie.be. Voorlopig kan men nog steeds via de papieren procedure werken. In de komende maanden zullen de twee werkmethodes naast elkaar blijven bestaan.