05 sep 2003 17:00

Burgerlijke en kerkelijke pensioenen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Het voorontwerp stelt bepaalde mandaten gelijk met een vaste benoeming, dit voor de berekening van het pensioen. Het treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 1991.