21 mrt 2019 15:44

Business & Biodiversiteit: bedrijven engageren zich!

Op 21 maart vond de conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf" plaats. In aanwezigheid van de federale minister van Leefmilieu hebben de FOD Volksgezondheid en de gewesten de tool BiodiversiTree en het Belgische platform "Business and Biodiversity" gelanceerd. Het doel van de overheid is om Belgische bedrijven te helpen om de bescherming van de biodiversiteit in hun projecten te integreren. 

Bedrijven spelen een sleutelrol bij het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. Verschillenden onder hen ondernemen al concrete actie. Op donderdag 21 maart hebben de bedrijven Créagora in Champion (multifunctionele ruimte van de Christelijke Mutualiteit), Campine in Beerse (recycling/afvalverwerkingsbedrijf), NNOF in Vilvoorde (Nearly New Office Facilities: kantooroplossingen), Pro-safety in Nijvel (beschermende kledij), Paille-Tech in Franière (positieve huizen), Makesenz (natuurlijke cosmetica), Mundo-B (initiatief voor duurzame ontwikkeling) en de slachthuizen (de laatste drie zijn gevestigd in Brussel) hun inspanningen voor de biodiversiteit toegelicht aan andere geïnteresseerde ondernemers.


In de namiddag gaf de vertegenwoordiger van de Waalse minister van Natuur een inleiding over de acties van de milieuoverheden. In Wallonië en Vlaanderen zijn er steeds meer veldprojecten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelt een ecologisch evaluatie-instrument en de FOD Volksgezondheid zet zijn campagne #BeBiodiversity voort. Verschillende initiatieven worden ook gezamenlijk uitgevoerd door de federale regering en de gewesten.


De gloednieuwe tool “BiodiversiTree” stelt concrete projecten voor aan bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich in te spannen voor de biodiversiteit. Deze tool is gratis en online voor iedereen toegankelijk.


Meer dan een jaar geleden, tijdens de conferentie " Biodiversity at the heart of Business : Which perspectives for our companies ? ", concludeerden de milieuadministraties dat er behoefte was aan nationale maatregelen om concreet te reageren op het “Global partnership on business and biodiversity” dat werd gelanceerd in het kader van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit. Het Belgische Platform “Business and Biodiversity”, dat op 21 maart werd ingehuldigd, streeft deze doelstelling na. Het brengt overheden, bedrijfsfederaties, vakbonden, The Shift en milieu-ngo's samen.


Ten slotte onthulde de federale minister van Leefmilieu het nieuwe luik van de campagne #BeBiodiversity. Het is speciaal gericht op bedrijven en biedt een schat aan advies, goede praktijken en getuigenissen van ondernemers.


Perscontacten:
Heleen Vandenberghe, FOD Volksgezondheid, 0486/ 12 67 98, heleen.vandenberghe@health.fgov.be / Bernard Van Hecke, woordvoerder van de federale minister van Leefmilieu, 0475/44.34.26, bernard.vanhecke@marghem.fed.be
Een persdossier met heel wat projecten die door bedrijven zijn ontwikkeld, is op aanvraag verkrijgbaar.

De conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf! "werd georganiseerd in het kader van de Biodiversiteitsweek, die van 18 tot 24 maart door het hele land loopt. Op vrijdag 22 maart organiseren de FOD Volksgezondheid en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) het forum "BIODIVERSITEIT VOOR DUURZAME ONTWIKKELING: SAMEN HET TIJ KEREN" om de verbintenissen voor te bereiden die België zal verdedigen op de 15de COP Biodiversiteit (Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit) in Beijing.