02 feb 2018 15:42

Campagne Maritime Capacity Building 2018 (MCB18) van het schip Godetia

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de uitvoering van de campagne Maritime Capacity Building 2018 (MCB18) van het commandoschip Godetia.

De Godetia, die dit voorjaar deelneemt aan het Amerikaanse programma 'Africa Partnership Station (APS)' voor de West-Afrikaanse kust en de Golf van Guinea, voert deze campagne uit ten voordele van de Afrikaanse Partners (Benin, Gabon, Congo-Brazzaville en Togo). De maritieme veiligheid in de West-Afrikaanse (territoriale) wateren en in het bijzonder in de Golf van Guinea wordt geplaagd door piraterij, (drug)smokkel en illegale visserij.

De volgende inspanningen worden geleverd:

  • de eerste module wordt uitgevoerd van 20 tot 29 maart 2018 door de bemanning aan boord van de Godetia die uit een negentigtal personen bestaat
  • de module 'Non-opposed boarding techniques' wordt te Cotonou aan wal georganiseerd door een team van vijf specialisten voor de periode van 19 februari tot 3 maart 2018
  • de module 'Stage van de Beninse bemanning van de patrouilleschepen' verloopt evenzeer in Cotonou met zeven specialisten voor de periode van 7 tot 17 mei 2018
  • in de strijd tegen de (drug)smokkel, piraterij, en illegale visserij wordt steun verleend aan de 'Belgian Maritime Threat Awareness & Reporting (BEMTAR)' en aan het 'Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics (MAOC(N))' met de hele bemanning voor de periode van 26 februari tot 6 mei 2018