25 apr 2014 18:27

Cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt tot oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten. Na de oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in maart van dit jaar, is dit een nieuwe stap in het versterken van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Door een aantal wijzigingen aan de wetgeving op het vlak van duurzame ontwikkeling moet het koninklijk besluit houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling worden aangepast. 

Het ontwerp wijzigt in de eerste plaats de bepalingen betreffende de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Inmiddels heeft de voorafgaande regelgevingsimpactanalyse (RIA) de DOEB immers vervangen. 

Verder worden de samenstelling en de opdrachten van de cellen duurzame ontwikkeling aangepast om zo goed mogelijk de nieuwe functionele samenstelling van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) weer te geven en de daaraan verbonden verantwoordelijkheid van elk ICDO-lid voor de redactie van het vijfjaarlijks verslag. 

Tot slot voorziet het ontwerp dat het niet langer noodzakelijk is een actieplan voor duurzame ontwikkeling in een overheidsdienst vast te stellen als het managementplan of de beheersovereenkomst reeds de inhoud van zo'n actieplan bevatten. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging