25 feb 2005 16:00

Chemische wapens

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de uitvoering van de overeenkomst aangaande het verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en hun vernietiging. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de uitvoering van de overeenkomst aangaande het verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en hun vernietiging. (*)

Het voorontwerp legt de strafbaarstelling van inbreuken op de verbodsbepalingen van de overeenkomst op. Het bevestigt ook de rol van de Minister van Buitenlandse Zaken, als nationale autoriteit. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) op 13 januari 1993 te Parijs gedaan.