20 nov 2018 13:11

Cijfers bevestigen: nieuwe Transwet maakt officiële geslachtswijziging veel toegankelijker

Brussel, 20/11/2018 – De nieuwe wetgeving om de officiële registratie van het  geslacht te wijzigen maakt het mensen veel gemakkelijker om hun officieel geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociaal geslacht. Uit de cijfers van het Rijksregister die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde, blijkt dat op zes maanden tijd half zoveel wijzigingen werden geregistreerd als in de voorbije 25 jaar samen. Vooral jonge, Vlaamse transmannen maken gebruik van de wet.

Sinds 1 januari 2018 is het niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen. Onomkeerbare sterilisatie en het oordeel van een psychiater werden resoluut geschrapt. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is zelfbeschikking, ofwel iemands persoonlijke overtuiging. Het was uitkijken naar de impact die deze wetgeving op het aantal geslachtswijzigingen zou hebben.
1/3e van alle wijzigingen in geslachtsregistratie dateren van dit jaar
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert elk jaar cijfers over het aantal personen dat een geslachtswijziging laat registreren. Eind 2017 stond de teller op 1054, eind september 2018 was dat al 1625. Omdat in de nieuwe procedure een wachttijd van minstens drie maanden is ingebouwd, is die toename bovendien zo goed als volledig te situeren in de periode van april tot september. Dat wil zeggen dat op zes maanden tijd half zoveel wijzigingen werden geregistreerd als in de voorbije 25 jaar samen. Dat de wet tegemoet komt aan een behoefte is duidelijk. De strenge voorwaarden maakten het tot nu toe voor heel wat mensen onmogelijk om hun officieel geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociaal geslacht. De nieuwe wet maakt het wijzigen van de geslachtsregistratie nu veel toegankelijker.
Het profiel van de mensen die een geslachtswijziging lieten registreren, verschuift ook sterk. Voorgaande jaren was er steeds een overwicht van twee derde transvrouwen (personen die bij hun geboorte als ‘man’ werden geregistreerd en dit wijzigen naar ‘vrouw’) met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar op het ogenblik van de wijziging. Vandaag de dag is 42% van de nieuwe wijzigers jonger dan 25 jaar. 27% van alle wijzigingen die werden opgetekend van april tot september had betrekking op transmannen (personen die bij hun geboorte als ‘vrouw’ werden geregistreerd en dit wijzigen naar ‘man’) jonger dan 25 jaar. De laatste jaren was er reeds een toename merkbaar van het aantal jonge transmannen. Deze categorie lijkt het meest gebaat met de nieuwe wetgeving. 71% van de wijzigingen werd geregistreerd in het Vlaams Gewest, 23% in het Waals Gewest en 5% in Brussel. Ten opzichte van voorgaande jaren halveert het aandeel van Brussel en neemt het overwicht van Vlaanderen verder toe.
Studiedag ‘10 jaar transgenderbeleid in België’
Op 4 december organiseert het Instituut een studiedag rond de situatie van transgender personen in België. Prof. dr. Joz Motmans van het UZ Gent stelt de resultaten van het nieuwe onderzoeksrapport ‘Leven als transgender persoon in België, tien jaar later’ voor. Deze resultaten zijn een update van de gegevens van 2008 en zullen dienen als basis voor de discussies die tijdens de studiedag zullen plaatsvinden. Staatssecretaris van Gelijke Kansen, mevrouw Zuhal Demir, licht er het federaal gelijkekansenbeleid toe ten aanzien van transgender personen. Andere sprekers, waaronder vertegenwoordigers van de transgender beweging en de vrouwenbeweging, zullen in gesprek gaan over concrete situaties waarmee transgender personen dagelijks geconfronteerd worden.

NB: de volledige analyse is beschikbaar op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vouwen en mannen: www.igvm-iefh.belgium.be

 

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.