02 mrt 2016 12:24

CITES : de strijd tegen de illegale handel van bedreigde soorten wordt opgedreven

In het kader van de ‘Wildlife Day’ – op 3 maart – verheugt Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, zich over de resultaten van de CITES-inspecties (*) in 2015.
 

 

In 2015 leverde de CITES-cel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2994 toelatingen (import, export en internationale doorverkoop) en 3983 certificaten (voor de handel binnen de EU) af. De trends zijn dezelfde als in de vorige jaren:

- de invoer betreft voornamelijk Afrikaans hardhout, koraal en lederwaren;

- de uitvoer betreft vogels (in eerste instantie papegaaien om te kweken) en kaviaar In België en in de Europese Unie zijn het vooral roofvogels en schildpadden die gekweekt worden voor commerciële doelstellingen. S

 

inds 1 januari 2015 hebben twee inspecteurs zich bij de CITES-cel aangesloten, die gezamenlijk 237 controles uitgevoerd hebben in de strijd tegen de illegale handel in zeldzame dier- en planten diersoorten en hun afgeleide producten. Dat is drie keer meer dan in 2014. 20% van deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van een klacht. In 198 dossiers werd een proces-verbaal opgesteld, 98 dossiers leidden tot boetes voor een totaal van 30.000 euro, en 24 dossiers werden aan het parket overgemaakt voor verdere vervolging. De meerderheid van de controles betroffen reptielen, papegaaien, roofvogels en ivoor.

 

Sommige controles waren indrukwekkend: 

- er werden 63 schedels in beslag genomen bij twee verzamelaars, waaronder wolvenschedels, een schedel van een neushoorn en olifant, tanden van nijlpaarden, schilden van diverse soorten beschermde schildpadden. 

- in een dierenwinkel hebben de CITES-inspecteurs 33 papegaaien in beslag genomen omdat de legale herkomst niet kon worden aangetoond.

- bij diverse controles werden in totaal 52 landschildpadden in beslag genomen, waarbij er verschillende uit het wild waren gevangen om er verder mee te kweken.

 

Deze cijfers wijzen duidelijk op een noodzaak tot meer controle in België. De Europese Commissie heeft vorige week een voorstel voor een Europees Actieplan dat de illegale handel in bedreigde dieren en planten wil uitroeien. “Op Belgisch vlak bereid ik een plan voor dat de strijd zal aanbinden tegen Wildlife Crime. Ik zal de voorstellen van de Commissie dan ook in detail bekijken. De bescherming van het leefmilieu en van de bedreigde soorten maakt deel uit van mijn prioriteiten”, verklaarde minister Marghem.

 

Eind september 2016 zal in Zuid-Afrika de 17e CITES-Conferentie der Partijen doorgaan. Op deze internationale meeting zullen de 182 Partijen en diverse organisaties tal van voorstellen voor het voeren van een duurzame handel in dier- en plantensoorten beoordelen. Zo zal er onder meer gediscussieerd worden over maatregelen om de neushoorn en de olifant beter te beschermen, maar ook de bescherming van de grijze roodstaartpapegaai en diverse Afrikaanse tropische houtsoorten staan alvast op het programma.

 

(*) Het CITES-verdrag over de handel in bedreigde dier- en plantsoorten heeft als doel de duurzame handel te stimuleren en om de handel van bedreigde dier- en plantsoorten tegen te gaan. Deze internationale overeenkomst is sinds 1984 in België van kracht. Meer informatie over CITES vindt u op www.citesinbelgie.be.

 

Contact: Ingrid Van Daele, woordvoerster van Marie-Christine Marghem, Federale Minister voor Leefmilieu: 0470/32.02.62 – ingrid.vandaele@marghem.fed.be