29 apr 2015 13:43

CITES inspectie neemt 64 papegaaien in beslag bij dierenwinkel

Inspecteurs van de CITES dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben dinsdag bij een controle in een dierenwinkel in Westerlo 64 papegaaien in beslag genomen.

De dierenwinkel was in het verleden al verschillende keren gecontroleerd, waarbij niet enkel inbreuken werden vastgesteld tegen de CITES-wetgeving, maar ook tegen de dierenwelzijnswetgeving. Bij een gezamenlijke inspectie met de politie stelden de inspecteurs opnieuw verschillende inbreuken vast. Omdat de handelaar daarenboven al verschillende aanmaningen om orde op zaken te stellen, genegeerd had, werden de dieren in beslag genomen.


De CITES inspecteurs namen 2 Blauwgele ara’s, 1 Harlekijn Ara, 38 Geelkopamazones, 2 geelnekamazones, 7 Lori’s, 3 Langsnavelkaketoes, 1 Grote Geeflkuifkaketoe, 1 Molukkenkaketoe, 5 Blauwvoorhoofdamazones en 4 Jandaya papegaaien in beslag.


De dierenwinkel verhandelt verschillende soorten papegaaien, maar ook zoogdieren en schildpadden. Voor de in beslag genomen vogels kon de eigenaar niet aantonen dat hij deze dieren legaal had aangekocht. Het gaat allemaal om dieren die beschermd worden door de CITES Conventie en waarvan de handel streng gereglementeerd is.


De in beslag genomen dieren werden overgebracht naar een gespecialiseerd papegaaienopvangcentrum in West-Vlaanderen. De handelaar zelf riskeert een boete tot 50.000 euro en een gevangenisstraf tot 5 jaar.


De CITES conventie (Conventie inzake de internationale handel in bedreigde dieren en planten) is in 1975 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de handel in bepaalde soorten het voorbestaan van deze dieren en planten in het wild niet in het gedrang brengt. Voor sommige soorten is de handel volledig verboden, andere soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden verhandeld worden.

 

Contact
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90