COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 mrt 2020 11:08

Civiele Bescherming vervoert 5.000.000 mondmaskers

Deze nacht is de Civiele Bescherming op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) op de luchthaven van Luik een operatie begonnen om 5.000.000 mondmaskers te vervoeren. De mondmaskers zijn afkomstig van China.

Deze nacht is de Civiele Bescherming een operatie begonnen om 5.000.000 mondmaskers te vervoeren

Zes vrachtwagens van de Civiele Bescherming zijn opgeladen om de mondmaskers te vervoeren naar het militair complex te Peutie, waar ze in verschillende loten herverpakt worden volgens een verdelingsplan en quota bepaald door de FOD VVVL.

De hulpverleningszones halen de loten op en verspreiden deze rechtstreeks op lokaal niveau naar onder andere ziekenhuizen en ziekenwagendiensten.

In de volgende dagen zullen nog meer mondmaskers verspreid worden.

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en intervenieert met gespecialiseerde middelen en als federale logistieke partner om de acties van de andere hulpdiensten en overheden te versterken.