23 jan 2004 13:00

Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (*).

Door de programmawet (**) werden aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, belangrijke wijzigingen aangebracht wat de individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers en de hervorming van de medische controle betreft. Een van de nagestreefde doelstellingen bestond erin de respectieve invloed van de leden die het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle samenstellen, weer in evenwicht te brengen. Toch deden zich lacunes voor die met dit voorontwerp van wet worden rechtgezet. Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) gecoördineerd op 14 juli 1994. (**) van 24 december 2002.